گنجهای معنوی-رضا جاهد

گنجهای معنوی-رضا جاهد

 

۱ . اگر قرض دارید .
۲ . اگر دعای طول عمر می خواهید .
۳ . اگر شفای بیماری را می خواهید .
گنجهای معنوی رضا جاهد
گنجهای معنوی رضا جاهد
۴ . اگر گرفتاری و مشکل دارید .
۵ . اگر دعاها یی که اسم اعظم در آن است می خوانید .
۶ . اگر دعا جهت زیاد شدن روزی می خواهید .
۷ . اگر می خواهید در مدت کمی قرآن را حفظ کنید .
۸ . اگر خواص پر فضیلت  بعضی از آیات قرآن را می خواهید .
۹ . اگر صلواتهای پر فضیلت را می خواهید .
۱۰ . اگر سری از اسرار غریبه به جهت دیدار امام زمان را می خواهید .
۱۱ . اگر دعاهای عظیم الشان و پر فضیلت را می خواهید .
۱۲ . اگر مظلمه برگردن شماست .
۱۳ . اگر نمی دانید نمازهای قضا شده را چه کنید .
۱۴ . اگر می خواهید عزت پیدا کنید .
۱۵ . اگر می خواهید عقلتان زیاد شود .
۱۶ . اگر تقویت حافظه می خواهید .
۱۷ . اگر خواص اسماء الحسن خداوند را می خواهید .
۱۸ . اگر می خواهید نفس مطیع شما شود .
۱۹ . اگر بدنبال نمازهای پر فضیلت هستید .
۲۰ . اگر خواص خوراکیها را از ائمه می خواهید .
۲۱ . اگر زیارات و دعاهای قرآن را می خواهید .
تعریف دعا ، آیات قرآن راجع به دعا ، سخنان ائمه راجع به دعا ، فواید دعا از سخنان معصومین ، چگونه دعا کنیم ، چه وقتها برای دعا کردن مناسبتر است ، شرایط دعا کردن ، اگر دعایتان مستجاب شد مواظب سه حالت باشید ، اگر دعایتان به اجابت نرسید مواظب سه حالت باشید ، دعا کردن به هر حالتی باشد اجر معنوی دارد ، دعای پیش از دعا کردن ، دعای بعد از دعا کردن ، دعای دست امیرالمومنین ، اسماءالحسنی ، دعای عظیم الشان و بسیار بزرگ معراج ، دعای عظیم الشان و بسیار بزرگ الصحیفه  کتاب گنجهای معنوی  را بخوانید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *